Чужди езици с for-e-site.eu

Портал за чуждоезикови обучения провеждани в Европа..

Чужди езици

Обучението по чужди езици в Европа става все по-популярно. Вече има множество организации, които предлагат, както обучения, чрез присъствие, така и от разстояние. За целта се изисква преподавател, а самата система е много по-гъвкава и креативна. Целият процес по проектиране се и актуализиране се свежда и до богат набор от използвани инструменти, които са в течение с модните технологични тенденции. Като отговор тази нужда в Международния център за педагогически науки са създадени различни форми за обучение, изцяло разработени, за да помогне за проектиране и оптимизиране на обучението именно в ИКТ инструменти. Формите на обучения по чужди езици предлагат: Диференцирано обучение – това е обучение за електронна форма, чрез сайт. Неговата задача е да предостави на участниците кръстосана форма на теоретични и практични оси. Провеждането на лекции става, чрез европейски експерти, който представят състоянието на различните научни изследвания по текущи въпроси. Тази форма цели да бъде последвана от две работни срещи,…
Новите форми на обучения по чужди езици са създадени и насочени към учителите. Те се провеждат във Франция от Международен център за педагогически науки, град Севър. Обучение на учители по чужди езици в Европа станаха все по-модулни през изминалите години. Сама по себе си организацията има за задача да организира присъствие от разстояние. За целта се изискват треньори, които да се занимават с организиране и актуализиран ИКТ инструменти, за които са нужни и познания. Foresite обучението е първото такова издание, което е проведено през 2011 г. Севър. Проекта е разработен специално за обучения и въвеждане в европейски език, а идеята му е да помогне с проектиране и оптимизиране на ИКТ инструментите. Цели на обучението са: - да се запознае участниците с новостите в онлайн обучение, както и по създаване и работа в уеб сайтове за дизайн; - да се подобри самото обучение; - да развиват уменията в работа с различните…

Чуждоезикови обучения

Вход